Stadspodden från Dome of Visions är Sveriges främsta podcast om hållbar stadsutveckling. 

 

Stadspodden – en podcast från A Beautiful Soup.

 Varje månad träffar Per Ankersjö intressanta politiker, forskare och opinionsbildare i Dome of Visions vid KTH i Stockholm för att dyka ner i ett tema. Per har ett förflutet som programledare och programchef inom radio. Han har studerat samhällsplanering och har bland annat varit stadsmiljöborgarråd i Stockholms stad.

 Stadspodden från Dome of Visions presenteras i samarbete med NCC.

Lyssna nedan, via iTunes/Podcaster, Acast eller Soundcloud.

 

PODCASTS

Cyklar, cyklar, cyklar! Om behovet av mer infrastruktur och trafiksäkerhet

Våren år här och cykeldebatten med den! I detta avsnitt pratar vi om all cykelinfrastruktur som behövs och vad den kostar – behöver kommunerna se över sin upphandling för att få ”mer cykelbana för pengarna”? En ny trafiksäkerhetsorganisation med mindre bilfokus lanseras och vi ger oss i kast med den infekterade cykelhjälmsdebatten. Varför blir vi så provocerade av cykelhjälmens vara/ inte vara? Vi startar årets cykeldebatt med Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandet, Karin Ernlund, gruppledare för (C) i Stockholms stadshus och Björn Sax Kaijser, regional cykelsamordnare för Stockholms län. Programledare är som vanligt Per Ankersjö. Stadspodden från Dome of Visions presenteras i samarbete med NCC.

– 0 –

EXTRA: Märta Stenevi, kommunalråd för stadsbyggnadsfrågor i Malmö stad

I detta extra avsnitt av Stadspodden möter vi Märta Stenevi som är kommunalråd (MP) för stadsbyggnadsfrågor och service i Malmö stad. Vi pratar om Malmös stadsbyggnadsstrategi, Culture Casbah, skyskrapor, översvämningar och social bostadspolitik. Märta berättar också vad hon förväntar sig av samhällsbyggare som vill komma in på Malmömarknaden. Bland mycket annat. Detta avsnitt spelades in på Business Arena på Malmö Live den 20 april 2017. Programledare är Per Ankersjö.

Länkar:

Fastighetsägarna: BIDS på svenska

Culture Casbah

Greenhouse i Ekostaden Augustenborg

The Point Hyllie

– 0 –

Stadsgrönska och ekosystemtjänster i staden

Landskapsarkitekterna är städernas nya rockstjärnor. Varför är det viktigt med stadsgrönska? Vad händer med parkerna när städer förtätas? Vilka miljöproblem kan ekosystemtjänsterna fixa? Hör mer i detta avsnitt där vi samtalar med följande gäster: Christina Wikberger, projektledare för CO CITY, projektet som bl a jobbar med Norra Djurgårdsstaden och grönytefaktorn mm. Karolina Lisslö, numera generalsekreterare för Mattecentrum men tidigare bl a grundare av Bee Urban som satt bikupor på taken i Stockholm och flera andra städer runt om i världen. Åsa Keane, VD för arkitektfirman Landskapslaget, som är specialiserade på ”allt mellan husen”, bl a landskapsarkitektur.

Länkar:

CO CITY – projekt för stadsgrönska och ekosystemtjänster/ Stockholms stad

Brooklyn Grange

– 0 –

EXTRA med Dale Bracewell, trafikdirektör i Vancouver

Redan 2016 nådde staden Vancouver sitt mål för 2020 om att hälften av alla resor skulle ske utan bil. Dale Bracewell, Manager for Transport Planning, är en av personerna bakom att Vancouver ofta lyfts fram som en succé bland städer som planerar för hållbara transporter och framtidens mobilitet. Här medverkar han i Stadspodden tillsammans med Johanna Grant, ordförande för Gröna Bilister i Sverige. Programledare är Per Ankersjö. Stadspodden produceras av A Beautiful Soup och presenteras i samarbete med NCC.

Länkar:

Intervju med Dale Bracewell hos Gröna Bilister

How Vancouver became North Americas car-free capital

Naturvårdsverket, KTH m fl: Hållbar Transportplanering? – rapport om Stockholm, Vancouver och Hamburg

– 0 –

Cirkulär ekonomi – Hållbarhet i den urbana livsstilen

Städerna står på många sätt för lösningarna i klimatutmaningen genom smarta transporter, energisystem och människor som lever tätt. Men många forskare pekar också ut den urbana livsstilen som ett klimatproblem eftersom städernas tillväxt skapar en stor konsumtion. Kan cirkulär ekonomi vara lösningen på detta dilemma? Det reder vi ut i senaste avsnittet av stadspodden tillsammans med en panel med experter från såväl modebranschen som byggbranschen: Ingela Wickman Bois, Rådgivare inom cirkulär ekonomi vid bl a Nätverket Hållbart Näringsliv, Ander Torell, Head of Business Transformation and digitalization vid NCC Industry Nordic (ansvarig för bl a delningsappen Loop Rocks), Pauline Ström Gunnér, Head of sustainable business hos Swedish Fashion Council och Henrik Fräsén, en av grundarna till delningsappen Hygglo. Programledare är Per Ankersjö. Stadspodden presenteras i samarbete med NCC och spelas in i Dome of Visions.

Länkar:

Cradlenet: Vad är cirkulär ekonomi?

DN Debatt 4/12-16: Cirkulär ekonomi höjer inte sysselsättningen (läs gärna även replikerna)

– 0 –

Höga hus och staden – vad är problemet?

Få saker engagerar och provocerar i stadsbyggnadsdebatten som höga hus och skyskrapor. Varför? Och hur kommer det sig att så få byggs trots att opinionen svängt till höghusens fördel? Vi går igenom argumenten inom arkitekturen, juridiken och politiken. Och spanar framåt. Med Rahel Belatchew, arkitekt, Tatjana Joksimovic, planchef på länsstyrelsen och Joakim Larsson, oppositionsborgarråd (M) i Stockholm. Programledare är Per Ankersjö. Stadspodden presenteras i samarbete med NCC och spelas in i Dome of Visions.

Länkar:

DN/Ipsos om höga hus i Stockholm

Tellus Towers

Riksantikvarieämbetet om stadsutveckling

Jan Jörnmark om bygglagarna och stadsutglesningen

– 0 –

Stadspodden EXTRA – med Ulf Kamne, stadsutvecklingskommunalråd i Göteborgs stad

Per Ankersjö träffar Ulf Kamne (MP) som är kommunalråd med ansvar för stadsutveckling i Göteborgs stad. Hör om markanvisningar med hyrestak, omvandling av motorleder till boulevarder och de stora projekten vid älven. Vi ställer som vanligt frågan om vad Göteborg förväntar sig av samhällsbyggare som vill engagera sig i staden. Missa inte chansen till en unik insikt i stadsbyggnadspolitiken i Sveriges näst största stad!

Länkar:

SCAFT – Wikipedia

UN Habitats fem principer för hållbar stadsutveckling

Älvstaden – Göteborgs stads projektsida

– 0 –

Vattnet – hot och möjlighet i den växande staden

Klimatförändringarna är redan här. Det blir allt blötare för varje år. I detta avsnitt av Stadspodden tar vi upp städernas jätteutmaning med att klimatanpassa nya och befintliga byggnader och infrastruktur. Hur vänder vi utmaningen till en möjlighet att bygga bättre städer med attraktivare stadsmiljö? Hör samtalet med Rolf Brennerfelt, generaldirektör för SMHI, Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla och Lena Furuhovde, marknadschef på NCC Infraservices. Dessutom medverkar Stockholms stads miljöborgarråd Katarina Luhr (MP). Programledare är Per Ankersjö. Stadspodden från Dome of Visions presenteras i samarbete med NCC.

– 0 –

Stadspodden EXTRA – med Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad och ansvarig för stadens nya översiktsplan

I det senaste avsnittet av Stadspodden hör du Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör om framtagandet av stadens nya översiktsplan och andra stadsbyggnadsutmaningar. Niklas berättar om förankringsarbetet med medborgardialoger och vilka fokusområden staden kommer att ha i nya översiktsplanen. Dessutom frågar vi förstås vad han och staden förväntar sig av en samhällsbyggare.

– 0 –

Digitaliseringen av staden och byggandet

Många pratar om digitaliseringen av byggande, byggprocessen och städerna – men vad menas egentligen? Vi tar reda på vilka samhällsutmaningar som digitaliseringen kan vara svaret på och spanar framåt för att se hur byggandet kan bli bättre förankrat, snabbare och mer miljövänligt av digitaliseringen. Medverkar gör Jan Byfors, CTO för NCC, Staffan Ingvarsson, VD för STOKAB (Stockholms fibernät mm) och Susanne Åkesson, politiskt sakkunnig hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Länk:

Vad är VDC? (NCC)

– 0 –

Tema Stadsbyggnadsmakthavare: Björn Sundin, kommunalråd i Örebro

Stadspodden inleder nu temat ”stadsbyggnadsmakthavare” med att träffa Björn Sundin (S) som är kommunalråd för samhällsbyggnad i Örebro. Hör mer om Örebromodellen i byggprocessen, nya markanvisningar för överkomliga hyror, rosa gatan, trängselskatter och svaret på frågan om vad samhällsbyggare ska tänka på för att bygga och utveckla i Örebro.

– 0 –

Byggandet och miljön – vad hände?

I bokrisens spår har miljöfrågorna hamnat i skymundan i den politiska byggnadsdebatten. Därför tar vi i detta avsnitt reda på vad som händer inom byggandet när det gäller miljön. Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC, Maria Brogren, energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier och Gunnar Söderholm, miljödirektör hos Stockholms stad samtalar om klimatutsläpp och kemikalier i byggandet. Krav och incitament. Plus en hel del framtidsspaning.

– 0 –

Jonas Eliasson, trafikdirektör i Stockholms stad

Stadspodden möter Jonas Eliasson som för inte länge sedan gick från att vara trafikforskare och professor på KTH till att leda Stockholms mäktiga Trafikkontor. Vi pratar om cykelrevolutionen, hur trängselskatten kom till och kan utvecklas och om självbärande bilar. Bland mycket annat!

– 0 –

Hållbara renoveringar i miljonprogrammet

En av de stora samhällsutmaningarna just nu är behovet av upprustning och renovering av alla de bostäder som byggdes under miljonprogramsåren på 60- och 70-talen. Hur kan utmaningen vändas till en möjlighet? Vad kan göras för att öka attraktiviteten i dessa områden och hur görs det utan att det blir för dyrt för dem som bor där? Lyssna på ett spännande och initierat samtal om hållbarhet, hyror, arkitektur och miljonprogramsområdenas upprättelse med Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd i Stockholms stad, Henrik Nerlund, kanslichef och sekreterare hos Skönhetsrådet samt Madeleine Nobs, arkitekt och affärsutvecklare Hållbara Affärer hos NCC Building. Programledare är Per Ankersjö.

– 0 –

Städernas framtida mobilitet

Många pratar om hur de självkörande fordonen kommer att prägla mobiliteten i städerna i framtiden. Är det så? Vi reder ut vad som händer inom området. Privatbilismen är på väg ut ur staden medan kollektivtrafik och cykel är på väg in. Hemkörningstjänsterna ökar. Hur behöver staden byggas för att svara upp mot de nya behoven? Hur påverkar digitaliseringen flödena genom exempelvis smarta vägar? Och hur kommer kollektivtrafiken att utvecklas de närmaste 20 åren? Lyssna på ett spännande samtal om framtidens mobilitet med Stockholms läns trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons (M), Reforminstitutets chef Stefan Fölster och KTH-forskaren i tjänstedesign mm Mia Hesselgren.

– 0 –

Gröna städer och den globala klimatrevolutionen – Är borgmästarna de nya premiärministrarna?

I detta avsnitt möter du Maria Rankka, VD för Handelskammaren och Johan Kuylenstierna, VD för Stockholm Environment Institute i ett samtal om städers arbete med klimatpolitik och tillväxt. Är borgmästarna de nya premiärministrarna? Mycket tyder på det när städerna tar täten i klimatarbetet och lämnar nationalstaterna långt bakom sig. I avsnittet hör du dessutom Mattias Goldmann, VD för FORES, Gustav Hemming, miljö- och regionplaneringslandstingsråd i Stockholms län samt Katarina Luhr, miljöborgarråd i Stockholms stad. Programledare är Per Ankersjö. Sponsor är NCC.

Länkar:

C40 Cities

ICLEI

Benjamin Barber – If Mayors Ruled the World

Edward Glaeser – Triumph of the City

– 0 –

Mattias Goldmann, VD för tankesmedjan FORES och hållbarhetsmäktigast i Sverige 2016

I detta avsnitt möter vi Mattias Goldmann, VD för tankesmedjan FORES och 2030-sekretariatet. Mattias har av branschtidningen Aktuell Hållbarhet rankats som ”mäktigast i hållbarhetssverige 2016” och han är en tung röst i miljödebatten, inte minst när det gäller klimatpolitiken och omställningen till fossiloberoende fordonsflotta. I detta avsnitt talar han klarspråk om svensk miljöpolitik, kritiserar delningsekonomins aktörer för bristande social hållbarhet och delar med sig av ett scoop. Avsnittet är en del i miniserien ”Miljöns makthavare”.

– 0 –

Miljö- och regionplaneringslandstingsrådet Gustav Hemming

Under sommartemat ”Miljöns makthavare” samtalar Per Ankersjö i detta extra avsnitt med Gustav Hemming (C) som är landstingsråd för miljö, regionplanering och skärgårdsfrågor i Stockholms län. Eftersom Hemming är ansvarig för framtagande av regionala utvecklingsplanen (RUFS) som samordnar bostadsplaneringen för Stockholms län handlar en del av samtalet om bostadskrisen och hur Stockholmsregionen ska kunna utvecklas hållbart när så mycket behöver byggas. Vi pratar också en hel del om cykelfrågor och bilar. Och lite om kärnkraft och engagemang också.

– 0 –

Miljöborgarråd Katarina Luhr

Under sommartemat ”Miljöns makthavare” samtalar Per Ankersjö i detta extra avsnitt med Stockholms stads miljöborgarråd Katarina Luhr (MP) om huvudstadens miljö, stadsutveckling och bostadsutmaningen. Hur ska skärpta miljökrav samsas med ökat bostadsbyggande och vem ska betala för klimatanpassningen? Hör mer i detta spännande avsnitt av Stadspodden!

– 0 –

Miljö- och stadsutvecklingsminister Karolina Skog

I detta extrainsatta avsnitt hör du Sveriges nya miljö- och stadsutvecklingsminister Karolina Skog i hennes första stora intervju om hållbar stadsutveckling. Bland annat berättar hon om sin syn på de nyligen lanserade förslagen i bostadspolitiken. Du får också höra om hur Brexit kan påverka EU:s miljöpolitik och hur miljöminister Skog tänker arbeta för att städer lättare ska kunna gå före på miljöområdet. Missa inte!

– 0 –

Social hållbarhet i staden!

OBS! Scrolla i spellistan under spelaren ovan för att hitta rätt avsnitt.

I detta avsnitt möter du Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård som delar med sig av stadens syn på det sociala hållbarhetsarbetet och hur privata aktörer kan vara med. Därefter ett samtal med arkitekten och skribenten Ola Andersson, NCC:s hållbarhetschef Christina Lindbäck och ståupp-artisten Thomas Oredsson som arbetat i ett projekt i Vårby gård. Du får höra om hur social hållbarhet kan vara bra för affärerna och hur man kan få till bra medborgardialoger med mycket mera.

Länkar:

Rinkebydalen – projekt av Ola Andersson

NCC:s modell för social hållbarhet i Fittja

– 0 –

Nytt extra avsnitt!

Som finansborgarråd i Stockholms stad är hon är Sveriges mäktigaste kommunpolitiker med stor budget, stort ansvar och en ständigt växande befolkning. Stadspodden från Dome of Visions har mött Karin Wanngård i ett samtal om social hållbarhet, bostadsbyggande och vad nya bostadsministern behöver uträtta. Scrolla i listan under spelaren ovan för att välja avsnitt.

Detta är ett extra avsnitt med en längre intervju, inför nästa ordinarie avsnitt som kommer att handla om sociala hållbarhetsprojekt i städer.

Prenumerera på Stadspodden på iTunes för att inte missa kommande avsnitt.

Länkar:

Participatory Budgeting

Participatory Budgeting in Paris

Stockholms stads hållbarhetskommission

Den inkluderande staden (NCC)

– 0 –

Popup-parker har blivit hett. Den senaste i Stockholm ligger på Humlegårdsgatan och är ett samarbete mellan Stockholms stad och en privat fastighetsägare.

I detta extra avsnitt (scrolla i spellistan ovan) hör du om hur staden på ett unikt sätt samarbetar med en privat fastighetsägare för att göra en del av staden mer attraktiv. Kan det hända på fler ställen?

På allmän begäran publicerar vi också den längre intervjun med Måns Herngren om hur han inspirerades till Pallis – popup-parken på Södermalm förra året som blev banbrytande och ändrade stadens policy för markupplåtelse.

Länkar:

Stockholms stads koncept ”Ett Levande Stockholm”

+ se länkar till avsnitt 1 – Tactical Urbanism

– 0 –

Det senaste avsnittet heter Den inkluderande staden och handlar om undersökningen The Inclusive City där NCC och United Minds har tagit reda på vad invånarna i de fyra nordiska huvudstäderna anser om sin stad. Fokus ligger på social hållbarhet.

Bland annat framkommer av 6 av 10 stockholmare anser att de sociala klyftorna i staden är ett problem. 37 procent tror att det kommer finnas fler hemlösa i framtiden. Många tror att de själva inte kommer att ha råd att bo kvar i sin stadsdel. Och en tredjedel av de tillfrågade brukar inte hälsa på sina grannar…

I samtalet i Dome of Visions deltar Per Schlingmann, rådgivare och stadsspanare, Viktoria Walldin, socialantropolog hos White Arkitekter och Peter Wågström, koncernchef för NCC.

Länkar:

Undersökningen: Theinclusivecity.com

Stockholms stads hållbarhetskommission: http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Om-Stockholm/Hallbarhetskommissionens-forsta-rapport-klar/

Om Edward Glaesers bok Stadens Triumf: http://www.economist.com/node/18111592

Om Richard Florida och ”den kreativa klassen”: https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_class

– 0 –

Tusen tack för all feedback på första avsnittet av Stadspodden från Dome of Visions!

Nu kommer nästa avsnitt som handlar cykling. Hur förändras städerna av den ökade cyklingen? Vad behöver politiken göra för att möta från allt fler cyklister? Och hur kommer det sig att det blir så många konflikter i trafiken i våra städer?

Tony Grimaldi, VD och koncernchef för Cycleurope som tillverkar Monark, Crescent och många andra cykelmärken berättar exklusivt om nya cykeltrender i Europa, hur han ser på cykelpolitiken och vilka städer i världen som är förebilder.

Inbjudna gäster är också Lina E Johansson som är journalist från bl a P1 och medförfattare till nya boken ”Cykla!”, Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandet samt Stella Fare, tidigare Stockholmspolitiker som drev igenom satsningar på cykelbanor i Stockholm redan på 90-talet.

I inslaget ”Tre snabba” hör vi Stella Fares tre spaningar om trender och fenomen i städer framöver. Hon passar också på att leverera en riktig överraskning!

Länkar:

Cykelfrämjandet:

http://cykelframjandet.se

Boken Cykla! av Lina E Johansson och Maja Lagercrantz:

http://ordfrontforlag.se/ordfront_bok/cykla/

 

– 0 –

Första avsnittet av Stadspodden från Dome of Visions handlar om fenomenet Tactical Urbanism. Vad händer när stadsborna blir sina egna stadsplanerare och börjar bygga om både parker och gator? Hur möter städerna dessa initiativ?

Vi möter filmregissören Måns Herngren som byggde en popup-park på Södermalm förra året. Sedan följer ett samtal med Billy McCormac från Fastighetsägarna Stockholm, Meike Schalk från Arkitekturhögskolan och Stockholmspolitikern Lorentz Tovatt (MP). Programmet avslutas med en spännande spaning ”tre snabba” med Billy McCormac som ser tre nya trender i städerna.

 

Länkar som vi hänvisar till i programmet: 

Handboken för Medborgardriven Stadsutveckling: http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/aktuellt_opinion/nyheter_1/2016/nu-far-alla-stockholmare-mojlighet-paverka-bortglomda-ytor

 Tips på aktiviteter inom Tactical Urbanism: http://www.citylab.com/design/2012/03/guide-tactical-urbanism/1387/

The Pothole Gardener: https://thepotholegardener.com/