Stadspodden är Sveriges främsta podcast om hållbar stadsutveckling. 

Stadspodden – en podcast från A Beautiful Soup.

 Varje månad träffar Per Ankersjö intressanta politiker, forskare och opinionsbildare i Stadspodden. Per har ett förflutet som programledare och programchef inom radio. Han har studerat samhällsplanering och har bland annat varit stadsmiljöborgarråd i Stockholms stad.

 Stadspodden presenteras i samarbete med NCC. 

Lyssna nedan, via iTunes/Podcaster, Acast, Spotify, Tunein eller Soundcloud.

PODCASTS

Stadspodden #46 – Monica von Schmalensee

I detta avsnitt möter vi en av de viktigaste rösterna i stadsutvecklingsdebatten under 2000-talet – Monica von Schmalensee. Vi talar om hur det var att leda White Arkitekter, starta SGBC och hur stadsbyggnadsdebatten utvecklat sig från 90-talet till idag. Städernas betydelse då, nu och post Corona. Hållbarhet och karriärtips. Missa inte detta spännande och spanande avsnitt. Stadspodden är tillbaka! Programledare är Per Ankersjö.

– 0 –
Stadspodden #45 – Så löser vi behovet av samhällsfastigheter

Ett av de stora samtalsämnena i branschen, i politiken och på Business Arena är det stora behovet av samhällsfastigheter som råder i landets städer. Bristen på skolor och fastigheter för vård, omsorg och boende för våra äldre är på alla städers agendor. Men hur ska vi lösa denna stora samhällsutmaning? Vi diskuterar nya lösningar för byggande, samverkan och nya affärsmodeller. Finns innovationerna i branschen? Finns modet hos kommunerna? Medverkande: Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande (M) Trelleborg, Mats Helmfrid, kommunfullmäktiges ordförande (M) Lund, Gustaf Damberg, fastighetsutvecklare, NCC Property Development.

– 0 –
Stadspodden #44 – Hur kan vi förtäta Malmö?

Husen tornar upp sig runt Malmö Centralstation, ett tecken på att Malmö blir allt tätare i sin stadsstruktur. Vilken roll spelar stadens nya stadsdel Nyhamnen i förtätningsstrategin? Vi samtalar med Malmös nya stadsbyggnadsdirektör och branschen om Nyhamnen och övriga Malmö – vad kan vi vänta oss av stadsutvecklingen i Malmö de kommande åren? Medverkande: Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör Malmö, Petra Jenning, arkitekt, FOJAB och Henrik Bredenfeldt, regionchef, NCC Property Development.

– 0 –
Stadspodden #43 – Så kan städer och byggbransch samverka för ett fossilfritt Sverige

Förra året blev Malmö först med att ta fram en lokal färdplan för att nå klimatneutralitet och att implementera FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Byggbranschen står bakom stadens ambitioner och samverkar för att bland annat hitta strategier för klimatneutralt byggande. Hur fungerar Malmö-modellen för klimatsamverkan? Kan fler regioner och städer följa Malmös exempel? Kommer detta initiativ att förändra byggbranschen även utanför Malmö? Medverkande: Simon Chrisander, kommunalråd för stadsbyggnad och miljö (L), Malmö, Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong och Karin Forsvall, affärschef, NCC Building.

Länkar:

Malmös färdplan 2030

Fyrstegsprincipen (Trafikverket)

– 0 –
Stadspodden #42 – Tomtebo strand i Umeå, hållbarhet som räcker längre

Öster om innerstaden, invid universitetsområdet, planeras Umeås nya hållbara stadsdel Tomtebo strand. Med ett färskt hållbarhetsprogram och en Citylab-process i ryggen samverkar Umeå kommun, sju byggaktörer och tre kommunala bolag om att uppföra en stadsdel i samklang med FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Hur jobbar man med klimatfrågan och klimatanpassningen? Hur kommer hållbarhetsarbetet att märkas när de första människorna flyttar in om några år? Medverkande: Malin Lagervall, Planeringschef Umeå kommun, Michael Jalmby, Hållbarhetskonsult Esam, Daniel Ödling, produktionschef NCC och Madeleine Nobs, hållbarhetsansvarig NCC Building.

– 0 –
– 0 –
Stadspodden #40 – Utmaningar i en stad som blir tillväxtstad

Stadspodden sätter fokus på Skellefteås spännande resa från medelstor svensk stad till tillväxtstaden som ska locka kompetens från hela världen och bygga tusentals lägenheter. Hur ska staden byggas ut på ett hållbart sätt och med kvalitet för medborgarna? Skolor, vattenrening och elnät måste byggas ut. Hur ser målen ut, vilka planer finns och hur ska kommunen samverka med näringslivet för att få rätt saker att hända? Medverkande: Evelina Fahlesson, ordförande i bygg- och miljönämnden i Skellefteå kommun, Lars Lundgren, marknadsområdeschef Bostad Norr Riksbyggen och Charlotte Thelm, divisionschef, NCC Building. Programledare är Per Ankersjö.

– 0 –
Stadspodden EXTRA – Stadsutveckling och lycka, hur hänger det ihop?

Varför är det viktigt att vara lycklig? Sedan länge kan vi läsa de årliga rankinglistorna över världens mest ”liveable cities”. Nordens städer ligger ofta i topp. Hur kommer det sig att vi är så lyckliga när vi har vintermörker halva året? Hur kan städer och arbetsgivare se till att människor blir lyckligare? Vi avrundar år 2019 i Stadspodden med en intervju med Anne Henderson, Senior Analyst, Happiness Research Institute i Köpenhamn. Inspelat i samband med invigningen av NCC:s nya huvudkontor i Järva Krog 5 december 2019.

– 0 –
Stadspodden #39 – Destinationsutveckling som motor i stadsutvecklingen

I detta avsnitt spanar vi kring hur turism och destinationsutveckling kan lyfta en stadsdel. Vi utgår från projektet Kineum i Gårda, Göteborg, där NCC och Platzer uppför ett 27 våningar högt hus. Det blir ett landmärke med attraktiva kontor där ESS Group ska skapa en unik nöjesdestination som kommer att locka människor från när och fjärran. Medverkande: Andrea Jovell, Marknads- och kommunikationschef Göteborg & Co, P-G Persson, VD Platzer, Johanna Hult Rentsch, Regionchef Väst NCC Property Development AB och Jonas Stenberg, CEO & Partner ESS Group. Bild: Reflex Arkitekter.

Länkar:

Kineums sida

NCC flyttar till Kineum + NCC:s projektsida

Platzers sida om Kineum

– 0 –
Stadspodden – Så bygger vi 70 000 klimatsmarta bostäder i Stockholm till 2025

Bostadsmålen är högt satta. Hur kan städer som Stockholm och byggindustrin tillsammans arbeta för att nå målen? Vi diskuterar hur markpolitik, planprocesser och marknaden kan anpassas för ett mer industriellt byggande med bibehållen hög ambition i stadsutvecklingen. Johan Castwall, exploateringsdirektör Stockholms stad och Annika Grönberg, avdelningschef Bostad Stockholm, NCC samtalar direkt från pulsen i NCC:s monter under höstens Business Arena på Waterfront i Stockholm.

– 0 –
Stadspodden – Hur löser vi kompetensförsörjningen i bygg- och fastighetsbranscherna?

Byggbranschen står inför stora åldersavgångar samtidigt som efterfrågan på byggande ökar. Även fastighetsbranschen har stora behov av tillskott. Hur ska vi lösa den ekvationen? Hur arbetar branschen med mångfald och jämställdhet, för att attrahera fler att söka sig till den? Solna stad arbetar framgångsrikt med Solnamodellen – kan fler lära av Solna? Åsa Bergström, näringslivschef Solna stad, Mona Finnström, VD Fastigo och Jennie Fridolin, ansvarig social hållbarhet, NCC Building Sverige samtalar direkt från NCC:s monter på Business Arena i Stockholm.

– 0 –
Stadspodden EXTRA – Kan Järvafältet bli framtidens hotspot?

Rapporteringen från stadsdelarna kring Järvafältet är ofta negativ. Men nu hörs allt fler röster som menar att Järvafältet kan bli riktigt hett i framtiden. Närheten till Stockholm och Arlanda, samt god tillgång till infrastruktur som t-bana och vägar, är på papperet framgångsfaktorer. Hur kan Järvafältet bli attraktivt med bibehållen identitet? Vi pratar om nya polishuset, Stockholms stads planer och andra idéer för området. Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd Stockholms stad och Charlotte Thelm, divisionschef, NCC Building samtalar direkt från Business Arena i Stockholm och NCC:s monter.

– 0 –
Stadspodden EXTRA – Stockholm 2030

Stockholm antog en ny översiktsplan förra året. Vilka är planerna framåt för staden? Vad ser marknaden för potential när det gäller fastighetsutvecklingen i Stockholm? Vilken betydelse har arkitekturen och stadsmiljöerna för attraktiva arbetsplatser? Torleif Falk, stadsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad och Andreas Lindelöf, regionchef Stockholm, NCC Property Development samtalar direkt från NCC:s monter på Business Arena i Stockholm i september 2019.

– 0 –
Stadspodden #38 – Skolfastigheternas betydelse för barns hälsa

Barn tillbringar nästan halva sin vakna tid i skolan. För den som vill påverka hälsan hos våra unga är därför skolan av central betydelse. Men hur får vi lärmiljöer/ skolfastigheter som främjar barns rörelse och hälsa? I panelen: Tobias Alfvén, läkare och vice ordförande, Svenska Läkaresällskapet, Kristin Ekblom, Projektledare Rörelsesatsning i skolan, Riksidrottsförbundet, Carolina Klüft, verksamhetsledare Generation Pep och Marcus Sandlund, affärschef NCC Building.

– 0 –
Stadspodden EXTRA – Trenderna i bygg- och fastighetsbranscherna 2020

Vad kommer att vara hett inom stadsutvecklingen nästa år och framåt? Vi spanar in i framtiden utifrån urbaniseringstrenden, nya mobilitetstjänster, coworking och hållbarhet. I panelen har vi trendspanare och företrädare för fastighetsbranschen. I panelen: Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer, Fastighetsägarna Stockholm, Joachim Holmberg, Affärsområdeschef NCC Property Development Norden och Anna Frankzén Starrin, trendanalytiker spanar direkt från NCC:s monter på Business Arena i Stockholm i september 2019.

– 0 –
Stadspodden EXTRA – Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad

Mitt i vimlet på Business Arena i september 2019 träffar vi Stockholms stads högsta politiker Anna König Jerlmyr (M) och samtalar om stadens syn på byggande, fastighets- och stadsutveckling. Hör också om stadens satsningar på Business Improvement Districts och om det internationella klimatarbetet i C40:s styrelse där Stockholm numera sitter med.

– 0 –
Stadspodden #37 – Hur kommer befolkningstillväxten att förändra Stockholm?

Bostäder, samhällsfastigheter och infrastruktur ska byggas ut i en historiskt hög takt kommande decennium. I mitten av 2020-talet när tunnelbanorna är utbyggda, når länet 2,6 miljoner invånare och staden en bit över miljonen. Vilket Stockholm har vi då – och vilka utmaningar väntar när Stockholm tar steget efter bostads- och tunnelbaneprojekten? I panelen: Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd (M), Stockholms stad, Andreas Hatzigeorgiou, VD Stockholms Handelskammare och Joachim Holmberg, affärsområdeschef NCC Property Development Norden. Inspelat i NCC:s monter på Business Arena i Stockholm i september 2019.

– 0 –
Stadspodden #36 – Hur klarar vi Sveriges framtida dricksvattenförsörjning?

En av de största kommunala utmaningarna under de kommande decennierna är dricksvattenförsörjningen och reningen av avloppsvatten. Många kommuner står inför stora investeringsbehov samtidigt som det råder kompetensbrist inom vattenfrågorna.

Region Gotland har med NCC:s hjälp uppfört ett bräckvattenverk, där vatten från Östersjön ska behandlas för att bli dricksvatten.

I detta avsnitt av Stadspodden samtalar vi kring den stora och viktiga frågan om vår tillgång till rent dricksvatten i hela Sverige. Vi gör det på plats i Södra Gotlands Bräckvattenverk tillsammans med: Susanne Bjergegaard Pettersson, VA-chef Region Gotland, Karl-Johan Boberg (C), Ordf Tekniska nämnden Region Gotland, Per Johanson, affärschef NCC Vatten och Miljöteknik och Hanna Westeren (S), riksdagsledamot och talesperson för miljöfrågor.

– 0 –
Stadspodden #35 – Bygger Stockholm för få märkesbyggnader?

I år fyller Globen 30 år. Än idag är den världens största sfäriska byggnad. När kommer nästa märkesbyggnad av den digniteten, som sätter Stockholm på kartan? Det är frågan i detta avsnitt, som också diskuterar märkesbyggnadernas betydelse för stadens identitet, skönhet och tillväxt. Gäster: Katarina Wåhlin Alm, VD NCC Property Development Sverige, Henrik Nerlund, sekreterare för Skönhetsrådet, Anders Nissen, VD Pandox och Robert Schmitz, arkitekt och partner, White Arkitekter. Programledare är Per Ankersjö. Avsnittet spelades in framför livepublik på Stockholms Handelskammare den 12 juni.

– 0 –
Stadspodden EXTRA – Hur löser vi behovet av samhällsbyggnader?

Behovet av samhällsbyggnader som skolor och äldreboenden är stort runt om i Sverige. På många håll är det svårt att hinna med – och att hitta finansiering. Kompetens kan också vara ett hinder för kommuner som kanske bygger en ny skola vart tionde år. Genom ett samarbete mellan NCC Building och NCC Property Development Special Investments kan kommuner komma närmare lösningen på både finansieringsproblemet och kompetensbehovet. Vi berättar och illustrerar med exemplet Björkö skola. Fredrik Wallman, regionchef NCC PDSI och Kristian Lundberg, projektchef för Björkö skola, NCC Building

– 0 –

Stadspodden EXTRA – Hållbar stadsutveckling på Masthuggskajen

Göteborgs stad vill utveckla den nya stadsdelen Masthuggskajen ur ett hållbart perspektiv. Staden och NCC, som är med och utvecklar området, berättar om ambitioner och leverans inom hållbar stadsutveckling. Gäster: Johanna Hult-Rentsch, regionchef NCC PD och Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör Göteborgs stad. Inspelat på Business Arena i Göteborg 16 maj 2019.

– 0 –

Stadspodden EXTRA – Tempen på bostadsdebatten

Vad har hänt med bostadsfrågan? För några år sedan dominerade bostadsbristen den politiska agendan i våra städer. Hur ser det ut nu ett drygt halvår efter valet – och vad tror vi kommer att hända framöver? Gäster: Henrik Landelius, affärsområdeschef, NCC Building Sweden och Martin Öbo, fastighetsdirektör, Göteborgs stad. Inspelat på Business Arena Göteborg 16 maj 2019.

– 0 –

Stadspodden #34 – Tillväxt och arbetsplatser i Göteborg

Det finns ett samband mellan städers tillväxt och tillgången till attraktiva kontor och arbetsplatser. Denna fråga har också betydelse för kompetensförsörjningen. För att säkra framtidens tillväxt för Göteborg behöver vi vara ute i god tid för att planera så att studenter som utexamineras om 10 år kan söka sitt första jobb i Göteborg. Kan politiken och branschen kroka arm för att säkra tillgången till attraktiva arbetsplatser långsiktigt i Göteborg? Hör ett spännande samtal om Göteborgs framtid, direkt från Business Arena i Göteborg 16 maj.

Gäster:

Axel Josefsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg

Johanna Hult-Rentsch, regionchef NCC Property Development

Gunilla Grahn Hinnfors, ansvarig stadsutveckling, Västsvenska Handelskammaren.

– 0 –

Stadspodden EXTRA – Utvecklingen av stadsdelen Nyhamnen i Malmö

Utvecklingen av stadsdelen Nyhamnen utvidgar Malmös stadskärna mot vattnet. Vi pratar med Malmö stad och NCC Property Development om hur stadsdelen ska växa fram, vilka värden som blir viktiga och om det kommande livet där. Gäster: Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad och Henrik Bredenfeldt, regionchef NCC Property Development Malmö. Inspelat på Business Arena i Malmö 2 april 2019.

– 0 –

Stadspodden EXTRA – Simon Chrisander, stadbyggnadskommunalråd i Malmö stad

Vi samtalar med kommunalrådet som sedan valet har ansvaret för både stadsbyggnad och miljöfrågor i Malmö. Vad kan fastighetsbranschen förvänta sig av den politiska agendan denna mandatperiod? Vilka är Malmös utmaningar och möjligheter under kommande år? Inspelat på Business Arena i Malmö 2/4-19. Gäst: Simon Chrisander (L), kommunalråd för stadsbyggnadsfrågor, Malmö stad.

– 0 –

Stadspodden #33: Från skolbrist till framtidens bästa skola

På många håll i Sverige, i både storstäder och mindre tätorter, råder en akut brist på skolor. Vi samtalar om hur krisen kan vändas till en möjlighet om kommunerna arbetar strategiskt med nya samverkansformer som partnering där kompetens från beställare och utförare leder till bättre kvalitet och bättre förankring i stadsutvecklingen. Medborgardialoger och komplicerade skolprojekt diskuteras liksom frågan om hur en skola i absoluta framkant kan byggas, med pedagogiska miljöer, akustik i världsklass och en arbetsmiljö som lever upp till moderna krav. Vi tittar på goda exempel som exempelvis Bjuvs kommun. Gäster: Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad, Monika Kjell, rektor för Brogårdsskolan i Bjuv och Marcus Sandlund,affärschef NCC Sverige AB.

– 0 –
Stadspodden #32: E-handelsboomen och coworkingexplosionen

I omedelbar närhet till en ny station längs tvärbanans nya sträckning, i anslutning till Bromma Flygplats och Bromma Blocks, bygger NCC flexibla och smarta kontorslokaler med co-working och long-stay hotell. I ett samtal i byggboden på plats diskuteras två fenomen som påverkar stadsutvecklingen starkt just nu: e-handelsutvecklingen och coworking-trenden. Hur påverkas staden, människorna och fastighetsbranschen? I panelen: Lena Boberg, vd ICA Fastigheter, Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert, Stockholms handelskammare och Katarina Wåhlin Alm, chef NCC Property Development Sverige.

länkar:

NCC:s projekt Hangar 5 vid Bromma Blocks

Swecos rapport om hur e-handeln förändrar staden

Fastighetsägarna Stockholms rapport om coworking

– 0 –

Stadspodden EXTRA med Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad

Stadspodden träffar Stockholms stads nye bostads- och fastighetsborgarråd Dennis Wedin (M). Bland hans ansvarsområden finns de tre jättarna inom allmännyttan: Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem. Dessutom Fastighetskontoret med stadens alla fastighetsegendomar som Stadshuset, Kulturhuset, Medborgarhuset, saluhallarna, skogsmark och en och annat utedass. Hör om stadens agenda inom bostads- och fastighetsområdena för de kommande fyra åren!

– 0 –

Stadspodden #31 – Hur blir bygg- och fastighetspolitiken 2019-2022?

I ett avsnitt inspelat mitt i pulsen på Business Arena i Stockholm 19 september 2018 spanar vi om vilka som kommer att styra landet och städerna kommande mandatperiod. Vilka bygg- och fastighetsfrågor kommer politiken att behöva ta tag i? Blir det nya bostadspolitiska samtal? Hur blir det med behovet av arbetsplatser? Kommer vi att få en stadsminister istället för en bostadsminister? Dessutom en intervju med Fastighetsnytts nya VD Lena Stark, som berättar hur Business Arena kommer att utvecklas framöver. I panelen: Stefan Attefall, rådgivare och tidigare bostadsminister, Kristina Alvendal, fastighetskvinna och tidigare stadsbyggnadsborgarråd, Carola Lavén, affärsområdeschef NCC Property Development samt Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier. Programledare är Per Ankersjö.

Länk:

Debattartikel: Nästa regering behöver en ”stadsminister” (DI)

– 0 –

Stadspodden #30: Polishuset och framtiden i Rinkeby (släpps kl 13, 180910)

I detta avsnitt av Stadspodden, som spelas in på plats i Rinkeby, pratar vi om vilka värden det nya polishuset, som nu uppförs, kan tillföra Rinkeby och Järvafältet. Vi pratar om processen att förankra projektet med de boende. Vi pratar om tillit och hur vi kan ta tillvara potentialen i området. Deltagare: Jonas Schneider, VD Familjebostäder, Charlotte Thelm, vice VD NCC Building Sverige och Johan Oljeqvist, VD Fryshuset. Programledare är Per Ankersjö.

Länkar:

Projektets hemsida (NCC)

Konstprojektet (Familjebostäder)

Samarbetet mellan NCC och Fryshuset

– 0 –

Stadspodden #29: Så påverkar mobilitetsrevolutionen stadsutvecklingen

Vi befinner oss mitt inne i en mobilitetsrevolution där AI och delade data inte bara ger oss nya appar och resetjänster, utan också självkörande fordon. Krav på attraktivitet, bättre luft och mer utrymme för människan leder också till att städer sätter mål för att minska privatbilismen. Samtidigt förändras handeln i grunden i och med e-handelns genombrott. Stadsrummet och dess flöden som varit beroende av handel, behöver fyllas med nya verksamheter som skapar trygghet och trivsel i gatuplanet. Hemkörningstjänsternas utveckling leder till nya behov av logistikfunktioner och utlämningsställen. Hur påverkar den nya mobiliteten stadsutvecklingen? I panelen: Stefan Hansson, biträdande finansborgarråd (S) Stockholms stad med ansvar för exploaterings- och fastighetsfrågor, Johanna Grant, ordförande för Gröna Bilister, författare till boken ”Mobilisten” samt Andreas Wik, regionchef Stockholm, NCC Property Development. Per Ankersjö är programledare.

Länk:

Boken ”Mobilisten” av Johanna Grant (Gröna Bilister)

– 0 –

Stadspodden #28: Göteborg – framtidens stad

– Dome of Visions sätter fokus på Göteborgs stadsutveckling och hållbarhet.

När Dome of Visions nu öppnar på Lindholmen i Göteborg skapas en ny arena för diskussionen om framtidens stad och utvecklingen av hållbara städer. Stadspodden tar i detta avsnitt sin utgångspunkt i Göteborgs utmaningar när det gäller stadsutveckling, klimat/ miljö och att bygga en inkluderande stad. Vilka är utmaningarna? Kan samarbetet mellan stad-näringsliv-akademi i Dome of Visions bidra till lösningarna? Vad kan världen lära av Göteborg och vad kan Göteborg lära av världen? Möt oss i en diskussion med staden Göteborg och samarbetspartners Chalmers och NCC i Dome of Visions. Medverkande: Ulf Kamne, kommunalråd (MP) Göteborgs stad, Johanna Hult-Rentsch, regionchef NCC Property Development och Mikael Bergqvist, student och hållbarhetsambassadör på Chalmers. Dessutom medverkar Svante Wijk, projektledare för Dome of Visions hos NCC. Programledare är Per Ankersjö.

Länk:

Dome of Visions hemsida med program och info

– 0 –

EXTRA – Jan Jörnmark om Norrmalmsregleringen

Hjalmar Mehr, Yngve Larsson och Jane Jacobs… och Klararivningarna. Eller Norrmalmsregleringen som den enskilt viktigaste eran i Stockholms moderna stadsbyggnadhistoria kallas. Hur genomtänkt var regleringen egentligen och vilka lärdomar drar vi idag? Stadspoddens Per Ankersjö träffar Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia, författare och stadsutvecklingsdebattör, som precis gett ut en rapport om Norrmalmsregleringen i samarbete med Fastighetsägarna Stockholm. Medverkar gör även Helena Olsson, stadsutvecklingschef hos Fastighetsägarna Stockholm.

Länk:

Om seminariet och skriften om Norrmalmsregleringen av Jan Jörnmark (Fastighetsägarna Sthlm)

– 0 –

Platsutveckling Järva Krog

Stadspodden är äntligen tillbaka! I detta avsnitt gör vi en djupdykning i stadsutvecklingen i Järva Krog där NCC bygger nytt huvudkontor och en helt ny stadsdel med 2.000 bostäder och 11.000 arbetsplatser. I ett samtal inspelat på NCC:s projektkontor i Järva Krog pratar vi om platsens historia och potential, place branding, boulevardiseringen av gamla Enköpingsvägen och framtida tunnelbanedragningar. Katarina Wåhlin Alm, VD för NCC Property Development Sverige diskuterar projektet tillsammans med Solna stads kommunstyrelseordförande Pehr Granfalk (M) och stadsbyggnadsforskaren och VD:n för Spacescape Alexander Ståhle. Historiekunnig: Michael Karlsson, Frescati Utbildning. Programledare är Per Ankersjö.

Länkar:

Stadsutvecklingsprojektet Järva Krog

Spacescape

Solna stad – Järva Krog

Frescati Utbildning (Michael Karlsson)

– 0 –

Attraktiva arbetsplatser

I detta avsnitt av Stadspodden ger vi oss i kast med en av de stora samhällsutmaningarna som lever i skuggan av bostadsdebatten: behovet av attraktiva arbetsplatser i städerna. När konkurrensen om talangerna hårdnar, spelar arbetsplatsernas lokalisering allt större roll. Hållbarhet, tillgången till kollektivtrafik och känslan av att vistas i rätt sammanhang med närhet till spännande service och verksamheter blir allt viktigare.

Vad behöver städerna tänka på när det gäller att planera mark och förutsättningar för attraktiva arbetsplatser och funktionell stadslogistik? Hur kan fastighetsutvecklare och näringsliv bidra med rätt kompetens i processen? I panelen: Carola Lavén, affärsområdeschef, NCC Property Development, Jan Valeskog (S), stadsbyggnadsborgarråd Stockholms stad och Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare.

Länkar:

Stockholms stads förslag till ny Översiktsplan 2018

Stockholms handelskammare

NCC Property Development

– 0 –

Partnering – hur, när och varför?

I det här avsnittet får du veta varför alla pratar om partnering. Samhällsnyttorna, fallgroparna och de bästa processerna. Allt du velat veta om partnering men varit för rädd att fråga om helt enkelt. Expertpanelen som guidar oss: Stefan Munch, chef marknad och partnering hos NCC Building, Malin Österberg, managementkonsult hos Projektengagemang, Magnus Petersson, projektchef hos Nacka kommun samt Björn Sundin, tidigare kommunalråd (S) för samhällsbyggnad i Örebro kommun.

Länkar:

Strategisk Partnering – NCC

– 0 –

Jonas Nygren, förbundschef för Hyresgästföreningen

Han har som tidigare kommunstyrelseordförande (S) i Sundbybergs stad varit Sverigemästare i byggande. Han har precis slutfört en regeringsutredning om hur segregeringen ska motverkas. Men framför allt leder han Hyresgästföreningen på tjänstemannanivå som förbundschef. Hör Jonas Nygren om hyresrättens revansch, skakningarna på bostadsmarknaden och den stora samhällsutmaningen med segregeringen i svenska städer.

– 0 –

Staden och Domen: om popups och tillfälliga byggnader

Stadspoddens hem Dome of Visions monteras ner men finns kvar i och med Stadspodden fram tills den återuppstår nästa år. Vi har bjudit in filmregissören Måns Herngren, trafikborgarrådet Daniel Helldén, Fastighetsägarnas Helena Olsson, hållbarhetsprofessor Göran Finnveden, City i Samverkans Per Eriksson, streetfood- och marknadsprofilen Fredrik Lindstål och NCC:s egen Madeleine Nobs att diskutera hur Domen och andra tillfälliga verksamheter påverkar stadens attraktivitet. Vilka exempel finns? Kommer trenden att fortsätta? Har det även betydelse för demokratin? Välkommen att lyssna när vi spanar in i den framtida stads- och platsutvecklingen i detta avsnitt!

Länkar:

Papirön – Köpenhamn

Nobelberget

Better Blocks

Handbok i medborgardriven stadsutveckling – Fastighetsägarna

– 0 –

Staden och HBTQ-perspektivet

Forskningen och erfarenheterna när det gäller HBTQ-perspektivet i stadsplaneringen är begränsad och debatten har hittills varit sparsmakad. Hur ska staden planeras för både tolerans, trygghet men också spänning? Vad är ett tryggt rum och hur kan ett sådant skapas i stadsmiljön. När vi bygger ”stad” – är det en maskulin norm vi då utgår ifrån? Hör Jan Hietala, konstnär och disputerad i arkitektur samt verksam vid ResArch, Jerry Carlsson, filmregissör som bl a arbetar med ett projekt om HBTQ-ungdomar och Teresa Lindholm, hållbarhetsspecialist hos White Arkitekter.

Länk:

Jerry Carlssons film ”Komma ut”

– 0 –

Jämställdhet i byggbranschen

Stadspodden tar sig an frågan om jämställdhetsutmaningen i byggbranschen. Hur är bilden av branschen, hur river vi murarna och hur har andra branscher som Polisen tagit sig an uppgiften? Medverkande: Carin Götblad, chef för Polisen Region Mitt, Cathis Elmsäter-Svärd, VD Sveriges Byggindustrier, Johan Lindholm, ordförande för Byggnads, Christina Lindbäck, hållbarhetschef NCC samt Pernilla Alexandersson, jämställdhetsexpert och VD för AddGender.

Länkar:

MethodKit for Equal Places

Jämställda byggbodar – NCC

Stoppa Machokulturen – Byggnads och Byggcheferna

– 0 –

Henrik Nerlund, Skönhetsrådet

I detta extraavsnitt möter vi Henrik Nerlund som är sekreterare i Rådet till skydd för Stockholms skönhet, eller Skönhetsrådet som alla säger. Henrik berättar om nya boken ”Parkera i Fred” och om hur Skönhetsrådet ser på sitt uppdrag i en tid då behovet är att bygga mycket och snabbt. Han kommer även med ett viktigt råd till stadsutvecklare som vill vara verksamma i Stockholms stad.

Länk:

Parkera i Fred – Stockholm Parkerings jubileumsbok

– 0 –

Staden och hälsan

Hur planerar vi städerna för närhet och ett aktivt liv i rörelse? Vi pratar om sambandet mellan aktiv mobilitet som gång/cykel och folkhälsa. Hur vi får bättre livskvalitet och presterar bättre när vi t ex cyklar till jobbet.  Gäster: Daniel Helldén, trafikborgarråd i Stockholms stad, Claude Marcus, författare och professor på Karolinska Institutet och Linda Kummel, cykelplaneringsexpert. Avsnittet sänds från cykeltävlingen Velothons målområde på Södermalm i Stockholm.

Länkar:

Stockholms stads gångplan

Oslos cykelplan (Spacescape)

– 0 –

Staden och fattigdomen

År 2050 kommer 70 procent av världens befolkning bo i städer. Många städer i världen växer genom slumområden och kåkstäder. Hur kan städer bli hållbara när stora delar av befolkningen saknar vatten och sanitet? Vad driver människor till att bosätta sig i kåkstäderna? Kommer vi få se mer sådana bosättningar i Sverige i framtiden? I detta avsnitt som spelades in under Stockholm World Water Week 2017 deltar Unicefs urban expert Jamal Shah i en specialintervju. Fredrik Segerfeldt, debattör och författare till boken ”Vatten till Salu”, Thomas Melin, senior programme officer hos SIDA och David Nilsson, centrumföreståndare för KTH Water Center diskuterar hur den yttersta fattigdomen i de växande städerna kan hanteras och vilka lärdomar vi bör dra i Sverige inför framtiden.

Länkar:

”Water for Sale” – av Fredrik Segerfeldt

Unicef: WASH programme

– 0 –

EXTRA-avsnitt: Stefan Bergström, kommunalråd i Sundbybergs stad

Sundbybergs-avsnittet! Denna gång möter vi Stefan Bergström som är ansvarigt kommunalråd (C) för exploateringsfrågor, tekniska frågor och stadsmiljö i Sundbybergs stad. Sundbyberg är landets mest tätbefolkade kommun med ambitiösa bostadsplaner och ett hett område för landets alla stadsutvecklare. Hör mer om stadens projekt och prioriteringar inom stadsbyggnad och infrastruktur i ett öppenhjärtigt samtal lett av Per Ankersjö.

– 0 –

EXTRA-avsnitt: Almedalen 2017, del 2: Digitalisering

Digitalisering blev årets heta potatis i Almedalen för stadsutvecklare. Här fördjupar vi oss i ämnet på plats i NCC:s Dome of Visions i Visby den 4 juli. Svante Hagman, affärsområdeschef NCC Infrastructure, Magnus Alfredsson, NCC Infrastructure och Lars Mårtensson från Volvo Lastvagnar pratar om hur digitaliseringen påverkar den framtida byggarbetsplatsen, hållbarheten och människans roll. Dessutom besvarar de frågan om hur digitaliseringen kan ge oss mer infrastruktur för pengarna.

– 0 –

EXTRA-avsnitt: Almedalen 2017, del 1

Stadspodden summerar Almedalsveckan 2017 utifrån ett samhällsbyggarperspektiv. Medverkande: Svante Hagman, affärsområdeschef NCC Infrastructure, Kristina Alvendal, stadsbyggnadsexpert, Mattias Goldmann, VD för FORES och 2030-sekretariatet samt Per Eriksson, VD för City i Samverkan. Programledare: Per Ankersjö. Produceras av A Beautiful Soup i samarbete med NCC.

– 0 –

Staden och barnen

Om en stad är bra för barn, är den då bra för alla? Ett av de mest spännande områdena inom hållbar stadsutveckling just nu är barnperspektivet – hur och varför vi ska låta barnen vara delaktiga i byggandet av städer och stadsdelar. Allt fler kommuner, fastighetsutvecklare och byggherrar intresserar sig för ämnet så vi samlade fyra experter i studion i Dome of Visions: Christina Heilborn, programchef på Unicef, Teresa Lindholm, etnolog och specialist inom social hållbarhet hos White Arkitekter, Lisa Klingwall, översiktsplanerare/ landskapsarkitekt med fokus på barnrättsperspektivet inom stadsplanering på Stockholms stads stadsbyggnadskontor och Christina Lindbäck, hållbarhetschef hos NCC.

Länkar:

Staden i ögonhöjd

Unicef om barnkonventionen

– 0 –

Inclusive City – Staden, klyftorna, bostadsbristen och delaktigheten

NCC har släppt sin årliga jätteundersökning om de fyra nordiska huvudstäderna, ”The Inclusive City”. De sociala klyftorna ökar, ungas framtidstro är låg och bostadsbristen är en större källa till oro än både kriminalitet och invandring. Samtidigt ser vi en stor vilja till delaktighet och att många anser att de boende har större ansvar för ett områdes utveckling än exempelvis kommunala tjänstemän. På plats i Dome of Visions för att diskutera resultaten och samhällsutmaningarna finns Anna König Jerlmyr, borgarråd och gruppledare (M) i Stockholms stadshus, Peter Wågström, koncernchef för NCC och Johanna Good, landskapsarkitekt och hållbarhetsexpert hos Landskapslaget. Programledare är Per Ankersjö.

Länkar:

The Inclusive City – undersökningen

The Inclusive City – seminariet

– 0 –

Staden och hamnen

Städernas hamnområden har blivit heta exploateringsområden för både bostäder och arbetsplatser. Hur klarar sig sjöfarten med både godstrafik och kryssningsturism när hamnarna krymper? Hur påverkar bullerlagstiftningen samexistensen mellan bostäder och hamn? Städernas kajer är också attraktiva lägen för urbana flanörer – hur kan vi utveckla städernas kajer så att de blir trygga och tillgängliga samtidigt som sjöfarten finns kvar? I detta avsnitt hör du Johan Castwall, VD för Stockholms Hamnar, Eleonora Hansi, informationschef för Viking Line samt Charlotta Holm Hildebrand, branschchef hos Sveriges Arkitekter.

Länkar:

Stockholms Handelskammare – Kampen om kajerna (rapport)

Bastun, Göteborgs hamn

Allas, Skatudden, Helsingfors

– 0 –

Förtätning av staden

Förtätning har blivit den dominerande strategin för hur svenska städer ska växa. Men vilka utmaningar finns när vi förtätar och vilka är svaren på dessa utmaningar? I detta avsnitt diskuterar vi kvartersstad vs hus i park, nimbyism, barnperspektiv, parker och biologisk mångfald, social hållbarhet och mycket mer med Roger Mogert, kultur- och stadsbyggnadsborgarråd (S), Cecilia Obermüller, gruppledare (MP) i stadsbyggnadsnämnden och Erik Slottner, gruppledare (KD) i kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad.

Länk:

Direktpress: Experterna – Så bör Stockholm förtätas

– 0 –

Cyklar, cyklar, cyklar! Om behovet av mer infrastruktur och trafiksäkerhet

Våren år här och cykeldebatten med den! I detta avsnitt pratar vi om all cykelinfrastruktur som behövs och vad den kostar – behöver kommunerna se över sin upphandling för att få ”mer cykelbana för pengarna”? En ny trafiksäkerhetsorganisation med mindre bilfokus lanseras och vi ger oss i kast med den infekterade cykelhjälmsdebatten. Varför blir vi så provocerade av cykelhjälmens vara/ inte vara? Vi startar årets cykeldebatt med Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandet, Karin Ernlund, gruppledare för (C) i Stockholms stadshus och Björn Sax Kaijser, regional cykelsamordnare för Stockholms län. Programledare är som vanligt Per Ankersjö. Stadspodden från Dome of Visions presenteras i samarbete med NCC.

– 0 –

EXTRA: Märta Stenevi, kommunalråd för stadsbyggnadsfrågor i Malmö stad

I detta extra avsnitt av Stadspodden möter vi Märta Stenevi som är kommunalråd (MP) för stadsbyggnadsfrågor och service i Malmö stad. Vi pratar om Malmös stadsbyggnadsstrategi, Culture Casbah, skyskrapor, översvämningar och social bostadspolitik. Märta berättar också vad hon förväntar sig av samhällsbyggare som vill komma in på Malmömarknaden. Bland mycket annat. Detta avsnitt spelades in på Business Arena på Malmö Live den 20 april 2017. Programledare är Per Ankersjö.

Länkar:

Fastighetsägarna: BIDS på svenska

Culture Casbah

Greenhouse i Ekostaden Augustenborg

The Point Hyllie

– 0 –

Stadsgrönska och ekosystemtjänster i staden

Landskapsarkitekterna är städernas nya rockstjärnor. Varför är det viktigt med stadsgrönska? Vad händer med parkerna när städer förtätas? Vilka miljöproblem kan ekosystemtjänsterna fixa? Hör mer i detta avsnitt där vi samtalar med följande gäster: Christina Wikberger, projektledare för CO CITY, projektet som bl a jobbar med Norra Djurgårdsstaden och grönytefaktorn mm. Karolina Lisslö, numera generalsekreterare för Mattecentrum men tidigare bl a grundare av Bee Urban som satt bikupor på taken i Stockholm och flera andra städer runt om i världen. Åsa Keane, VD för arkitektfirman Landskapslaget, som är specialiserade på ”allt mellan husen”, bl a landskapsarkitektur.

Länkar:

CO CITY – projekt för stadsgrönska och ekosystemtjänster/ Stockholms stad

Brooklyn Grange

– 0 –

EXTRA med Dale Bracewell, trafikdirektör i Vancouver

Redan 2016 nådde staden Vancouver sitt mål för 2020 om att hälften av alla resor skulle ske utan bil. Dale Bracewell, Manager for Transport Planning, är en av personerna bakom att Vancouver ofta lyfts fram som en succé bland städer som planerar för hållbara transporter och framtidens mobilitet. Här medverkar han i Stadspodden tillsammans med Johanna Grant, ordförande för Gröna Bilister i Sverige. Programledare är Per Ankersjö. Stadspodden produceras av A Beautiful Soup och presenteras i samarbete med NCC.

Länkar:

Intervju med Dale Bracewell hos Gröna Bilister

How Vancouver became North Americas car-free capital

Naturvårdsverket, KTH m fl: Hållbar Transportplanering? – rapport om Stockholm, Vancouver och Hamburg

– 0 –

Cirkulär ekonomi – Hållbarhet i den urbana livsstilen

Städerna står på många sätt för lösningarna i klimatutmaningen genom smarta transporter, energisystem och människor som lever tätt. Men många forskare pekar också ut den urbana livsstilen som ett klimatproblem eftersom städernas tillväxt skapar en stor konsumtion. Kan cirkulär ekonomi vara lösningen på detta dilemma? Det reder vi ut i senaste avsnittet av stadspodden tillsammans med en panel med experter från såväl modebranschen som byggbranschen: Ingela Wickman Bois, Rådgivare inom cirkulär ekonomi vid bl a Nätverket Hållbart Näringsliv, Ander Torell, Head of Business Transformation and digitalization vid NCC Industry Nordic (ansvarig för bl a delningsappen Loop Rocks), Pauline Ström Gunnér, Head of sustainable business hos Swedish Fashion Council och Henrik Fräsén, en av grundarna till delningsappen Hygglo. Programledare är Per Ankersjö. Stadspodden presenteras i samarbete med NCC och spelas in i Dome of Visions.

Länkar:

Cradlenet: Vad är cirkulär ekonomi?

DN Debatt 4/12-16: Cirkulär ekonomi höjer inte sysselsättningen (läs gärna även replikerna)

– 0 –

Höga hus och staden – vad är problemet?

Få saker engagerar och provocerar i stadsbyggnadsdebatten som höga hus och skyskrapor. Varför? Och hur kommer det sig att så få byggs trots att opinionen svängt till höghusens fördel? Vi går igenom argumenten inom arkitekturen, juridiken och politiken. Och spanar framåt. Med Rahel Belatchew, arkitekt, Tatjana Joksimovic, planchef på länsstyrelsen och Joakim Larsson, oppositionsborgarråd (M) i Stockholm. Programledare är Per Ankersjö. Stadspodden presenteras i samarbete med NCC och spelas in i Dome of Visions.

Länkar:

DN/Ipsos om höga hus i Stockholm

Tellus Towers

Riksantikvarieämbetet om stadsutveckling

Jan Jörnmark om bygglagarna och stadsutglesningen

– 0 –

Stadspodden EXTRA – med Ulf Kamne, stadsutvecklingskommunalråd i Göteborgs stad

Per Ankersjö träffar Ulf Kamne (MP) som är kommunalråd med ansvar för stadsutveckling i Göteborgs stad. Hör om markanvisningar med hyrestak, omvandling av motorleder till boulevarder och de stora projekten vid älven. Vi ställer som vanligt frågan om vad Göteborg förväntar sig av samhällsbyggare som vill engagera sig i staden. Missa inte chansen till en unik insikt i stadsbyggnadspolitiken i Sveriges näst största stad!

Länkar:

SCAFT – Wikipedia

UN Habitats fem principer för hållbar stadsutveckling

Älvstaden – Göteborgs stads projektsida

– 0 –

Vattnet – hot och möjlighet i den växande staden

Klimatförändringarna är redan här. Det blir allt blötare för varje år. I detta avsnitt av Stadspodden tar vi upp städernas jätteutmaning med att klimatanpassa nya och befintliga byggnader och infrastruktur. Hur vänder vi utmaningen till en möjlighet att bygga bättre städer med attraktivare stadsmiljö? Hör samtalet med Rolf Brennerfelt, generaldirektör för SMHI, Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla och Lena Furuhovde, marknadschef på NCC Infraservices. Dessutom medverkar Stockholms stads miljöborgarråd Katarina Luhr (MP). Programledare är Per Ankersjö. Stadspodden från Dome of Visions presenteras i samarbete med NCC.

– 0 –

Stadspodden EXTRA – med Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad och ansvarig för stadens nya översiktsplan

I det senaste avsnittet av Stadspodden hör du Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör om framtagandet av stadens nya översiktsplan och andra stadsbyggnadsutmaningar. Niklas berättar om förankringsarbetet med medborgardialoger och vilka fokusområden staden kommer att ha i nya översiktsplanen. Dessutom frågar vi förstås vad han och staden förväntar sig av en samhällsbyggare.

– 0 –

Digitaliseringen av staden och byggandet

Många pratar om digitaliseringen av byggande, byggprocessen och städerna – men vad menas egentligen? Vi tar reda på vilka samhällsutmaningar som digitaliseringen kan vara svaret på och spanar framåt för att se hur byggandet kan bli bättre förankrat, snabbare och mer miljövänligt av digitaliseringen. Medverkar gör Jan Byfors, CTO för NCC, Staffan Ingvarsson, VD för STOKAB (Stockholms fibernät mm) och Susanne Åkesson, politiskt sakkunnig hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Länk:

Vad är VDC? (NCC)

– 0 –

Tema Stadsbyggnadsmakthavare: Björn Sundin, kommunalråd i Örebro

Stadspodden inleder nu temat ”stadsbyggnadsmakthavare” med att träffa Björn Sundin (S) som är kommunalråd för samhällsbyggnad i Örebro. Hör mer om Örebromodellen i byggprocessen, nya markanvisningar för överkomliga hyror, rosa gatan, trängselskatter och svaret på frågan om vad samhällsbyggare ska tänka på för att bygga och utveckla i Örebro.

– 0 –

Byggandet och miljön – vad hände?

I bokrisens spår har miljöfrågorna hamnat i skymundan i den politiska byggnadsdebatten. Därför tar vi i detta avsnitt reda på vad som händer inom byggandet när det gäller miljön. Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC, Maria Brogren, energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier och Gunnar Söderholm, miljödirektör hos Stockholms stad samtalar om klimatutsläpp och kemikalier i byggandet. Krav och incitament. Plus en hel del framtidsspaning.

– 0 –

Jonas Eliasson, trafikdirektör i Stockholms stad

Stadspodden möter Jonas Eliasson som för inte länge sedan gick från att vara trafikforskare och professor på KTH till att leda Stockholms mäktiga Trafikkontor. Vi pratar om cykelrevolutionen, hur trängselskatten kom till och kan utvecklas och om självbärande bilar. Bland mycket annat!

– 0 –

Hållbara renoveringar i miljonprogrammet

En av de stora samhällsutmaningarna just nu är behovet av upprustning och renovering av alla de bostäder som byggdes under miljonprogramsåren på 60- och 70-talen. Hur kan utmaningen vändas till en möjlighet? Vad kan göras för att öka attraktiviteten i dessa områden och hur görs det utan att det blir för dyrt för dem som bor där? Lyssna på ett spännande och initierat samtal om hållbarhet, hyror, arkitektur och miljonprogramsområdenas upprättelse med Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd i Stockholms stad, Henrik Nerlund, kanslichef och sekreterare hos Skönhetsrådet samt Madeleine Nobs, arkitekt och affärsutvecklare Hållbara Affärer hos NCC Building. Programledare är Per Ankersjö.

– 0 –

Städernas framtida mobilitet

Många pratar om hur de självkörande fordonen kommer att prägla mobiliteten i städerna i framtiden. Är det så? Vi reder ut vad som händer inom området. Privatbilismen är på väg ut ur staden medan kollektivtrafik och cykel är på väg in. Hemkörningstjänsterna ökar. Hur behöver staden byggas för att svara upp mot de nya behoven? Hur påverkar digitaliseringen flödena genom exempelvis smarta vägar? Och hur kommer kollektivtrafiken att utvecklas de närmaste 20 åren? Lyssna på ett spännande samtal om framtidens mobilitet med Stockholms läns trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons (M), Reforminstitutets chef Stefan Fölster och KTH-forskaren i tjänstedesign mm Mia Hesselgren.

– 0 –

Gröna städer och den globala klimatrevolutionen – Är borgmästarna de nya premiärministrarna?

I detta avsnitt möter du Maria Rankka, VD för Handelskammaren och Johan Kuylenstierna, VD för Stockholm Environment Institute i ett samtal om städers arbete med klimatpolitik och tillväxt. Är borgmästarna de nya premiärministrarna? Mycket tyder på det när städerna tar täten i klimatarbetet och lämnar nationalstaterna långt bakom sig. I avsnittet hör du dessutom Mattias Goldmann, VD för FORES, Gustav Hemming, miljö- och regionplaneringslandstingsråd i Stockholms län samt Katarina Luhr, miljöborgarråd i Stockholms stad. Programledare är Per Ankersjö. Sponsor är NCC.

Länkar:

C40 Cities

ICLEI

Benjamin Barber – If Mayors Ruled the World

Edward Glaeser – Triumph of the City

– 0 –

Mattias Goldmann, VD för tankesmedjan FORES och hållbarhetsmäktigast i Sverige 2016

I detta avsnitt möter vi Mattias Goldmann, VD för tankesmedjan FORES och 2030-sekretariatet. Mattias har av branschtidningen Aktuell Hållbarhet rankats som ”mäktigast i hållbarhetssverige 2016” och han är en tung röst i miljödebatten, inte minst när det gäller klimatpolitiken och omställningen till fossiloberoende fordonsflotta. I detta avsnitt talar han klarspråk om svensk miljöpolitik, kritiserar delningsekonomins aktörer för bristande social hållbarhet och delar med sig av ett scoop. Avsnittet är en del i miniserien ”Miljöns makthavare”.

– 0 –

Miljö- och regionplaneringslandstingsrådet Gustav Hemming

Under sommartemat ”Miljöns makthavare” samtalar Per Ankersjö i detta extra avsnitt med Gustav Hemming (C) som är landstingsråd för miljö, regionplanering och skärgårdsfrågor i Stockholms län. Eftersom Hemming är ansvarig för framtagande av regionala utvecklingsplanen (RUFS) som samordnar bostadsplaneringen för Stockholms län handlar en del av samtalet om bostadskrisen och hur Stockholmsregionen ska kunna utvecklas hållbart när så mycket behöver byggas. Vi pratar också en hel del om cykelfrågor och bilar. Och lite om kärnkraft och engagemang också.

– 0 –

Miljöborgarråd Katarina Luhr

Under sommartemat ”Miljöns makthavare” samtalar Per Ankersjö i detta extra avsnitt med Stockholms stads miljöborgarråd Katarina Luhr (MP) om huvudstadens miljö, stadsutveckling och bostadsutmaningen. Hur ska skärpta miljökrav samsas med ökat bostadsbyggande och vem ska betala för klimatanpassningen? Hör mer i detta spännande avsnitt av Stadspodden!

– 0 –

Miljö- och stadsutvecklingsminister Karolina Skog

I detta extrainsatta avsnitt hör du Sveriges nya miljö- och stadsutvecklingsminister Karolina Skog i hennes första stora intervju om hållbar stadsutveckling. Bland annat berättar hon om sin syn på de nyligen lanserade förslagen i bostadspolitiken. Du får också höra om hur Brexit kan påverka EU:s miljöpolitik och hur miljöminister Skog tänker arbeta för att städer lättare ska kunna gå före på miljöområdet. Missa inte!

– 0 –

Social hållbarhet i staden!

OBS! Scrolla i spellistan under spelaren ovan för att hitta rätt avsnitt.

I detta avsnitt möter du Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård som delar med sig av stadens syn på det sociala hållbarhetsarbetet och hur privata aktörer kan vara med. Därefter ett samtal med arkitekten och skribenten Ola Andersson, NCC:s hållbarhetschef Christina Lindbäck och ståupp-artisten Thomas Oredsson som arbetat i ett projekt i Vårby gård. Du får höra om hur social hållbarhet kan vara bra för affärerna och hur man kan få till bra medborgardialoger med mycket mera.

Länkar:

Rinkebydalen – projekt av Ola Andersson

NCC:s modell för social hållbarhet i Fittja

– 0 –

Nytt extra avsnitt!

Som finansborgarråd i Stockholms stad är hon är Sveriges mäktigaste kommunpolitiker med stor budget, stort ansvar och en ständigt växande befolkning. Stadspodden från Dome of Visions har mött Karin Wanngård i ett samtal om social hållbarhet, bostadsbyggande och vad nya bostadsministern behöver uträtta. Scrolla i listan under spelaren ovan för att välja avsnitt.

Detta är ett extra avsnitt med en längre intervju, inför nästa ordinarie avsnitt som kommer att handla om sociala hållbarhetsprojekt i städer.

Prenumerera på Stadspodden på iTunes för att inte missa kommande avsnitt.

Länkar:

Participatory Budgeting

Participatory Budgeting in Paris

Stockholms stads hållbarhetskommission

Den inkluderande staden (NCC)

– 0 –

Popup-parker har blivit hett. Den senaste i Stockholm ligger på Humlegårdsgatan och är ett samarbete mellan Stockholms stad och en privat fastighetsägare.

I detta extra avsnitt (scrolla i spellistan ovan) hör du om hur staden på ett unikt sätt samarbetar med en privat fastighetsägare för att göra en del av staden mer attraktiv. Kan det hända på fler ställen?

På allmän begäran publicerar vi också den längre intervjun med Måns Herngren om hur han inspirerades till Pallis – popup-parken på Södermalm förra året som blev banbrytande och ändrade stadens policy för markupplåtelse.

Länkar:

Stockholms stads koncept ”Ett Levande Stockholm”

+ se länkar till avsnitt 1 – Tactical Urbanism

– 0 –

Det senaste avsnittet heter Den inkluderande staden och handlar om undersökningen The Inclusive City där NCC och United Minds har tagit reda på vad invånarna i de fyra nordiska huvudstäderna anser om sin stad. Fokus ligger på social hållbarhet.

Bland annat framkommer av 6 av 10 stockholmare anser att de sociala klyftorna i staden är ett problem. 37 procent tror att det kommer finnas fler hemlösa i framtiden. Många tror att de själva inte kommer att ha råd att bo kvar i sin stadsdel. Och en tredjedel av de tillfrågade brukar inte hälsa på sina grannar…

I samtalet i Dome of Visions deltar Per Schlingmann, rådgivare och stadsspanare, Viktoria Walldin, socialantropolog hos White Arkitekter och Peter Wågström, koncernchef för NCC.

Länkar:

Undersökningen: Theinclusivecity.com

Stockholms stads hållbarhetskommission: http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Om-Stockholm/Hallbarhetskommissionens-forsta-rapport-klar/

Om Edward Glaesers bok Stadens Triumf: http://www.economist.com/node/18111592

Om Richard Florida och ”den kreativa klassen”: https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_class

– 0 –

Tusen tack för all feedback på första avsnittet av Stadspodden från Dome of Visions!

Nu kommer nästa avsnitt som handlar cykling. Hur förändras städerna av den ökade cyklingen? Vad behöver politiken göra för att möta från allt fler cyklister? Och hur kommer det sig att det blir så många konflikter i trafiken i våra städer?

Tony Grimaldi, VD och koncernchef för Cycleurope som tillverkar Monark, Crescent och många andra cykelmärken berättar exklusivt om nya cykeltrender i Europa, hur han ser på cykelpolitiken och vilka städer i världen som är förebilder.

Inbjudna gäster är också Lina E Johansson som är journalist från bl a P1 och medförfattare till nya boken ”Cykla!”, Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandet samt Stella Fare, tidigare Stockholmspolitiker som drev igenom satsningar på cykelbanor i Stockholm redan på 90-talet.

I inslaget ”Tre snabba” hör vi Stella Fares tre spaningar om trender och fenomen i städer framöver. Hon passar också på att leverera en riktig överraskning!

Länkar:

Cykelfrämjandet:

http://cykelframjandet.se

Boken Cykla! av Lina E Johansson och Maja Lagercrantz:

http://ordfrontforlag.se/ordfront_bok/cykla/

– 0 –

Första avsnittet av Stadspodden från Dome of Visions handlar om fenomenet Tactical Urbanism. Vad händer när stadsborna blir sina egna stadsplanerare och börjar bygga om både parker och gator? Hur möter städerna dessa initiativ?

Vi möter filmregissören Måns Herngren som byggde en popup-park på Södermalm förra året. Sedan följer ett samtal med Billy McCormac från Fastighetsägarna Stockholm, Meike Schalk från Arkitekturhögskolan och Stockholmspolitikern Lorentz Tovatt (MP). Programmet avslutas med en spännande spaning ”tre snabba” med Billy McCormac som ser tre nya trender i städerna.

 

Länkar som vi hänvisar till i programmet: 

Handboken för Medborgardriven Stadsutveckling: http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/aktuellt_opinion/nyheter_1/2016/nu-far-alla-stockholmare-mojlighet-paverka-bortglomda-ytor

 Tips på aktiviteter inom Tactical Urbanism: http://www.citylab.com/design/2012/03/guide-tactical-urbanism/1387/

The Pothole Gardener: https://thepotholegardener.com/